Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Εταιρία

Η ROUTE είναι μία νέα χαρτογραφική εταιρία με
αντικείμενο τη δημιουργία και παραγωγή έντυπων
και ηλεκτρονικών χαρτών.

Η σύσταση της εταιρίας προέκυψε από το πάθος
μας για τη φύση και το μεράκι μας να τη χαρτογραφούμε!
Η επιτόπια έρευνα, η ακρίβεια, η πληρότητα των
δεδομένων και οι εύχρηστες διαδικτυακές εφαρμογές
είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν.

Η διαδικασία της δημιουργίας των χαρτών ROUTE αποτελεί
μία ενδιαφέρουσα πρόκληση!

Ορίζουμε την περιοχή μελέτης, ετοιμάζουμε τον απαραίτητο
εξοπλισμό και φεύγουμε για εξερεύνηση. Η ομάδα της επιτόπιας
έρευνας από την πρώτη κιόλας μέρα αρχίζει την πεζοπορία και
την οδήγηση , με σκοπό να καλύψει όλο το περιπατητικό και
οδικό δίκτυο της περιοχής.

Με GPS υψηλής ακρίβειας καταγράφουμε όλα τα δεδομένα
που είναι χρήσιμα για τον επισκέπτη. Η επεξεργασία των
δεδομένων πραγματοποιείται με ανοιχτό λογισμικό GIS
(Geographic Information System) και συγκεκριμένη
μεθοδολογία, ώστε να έχουμε έναν χάρτη μέγιστης ακρίβειας
και υψηλής αισθητικής.

Η ROUTE maps αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες
που θέτουν υψηλούς στόχους και επιδιώκουν το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα.

Με νέες ιδέες, τεχνογνωσία και γεμάτοι ενέργεια είμαστε
έτοιμοι να δημιουργήσουμε χάρτες ακόμη και για τους πιο
απαιτητικούς ταξιδιώτες που έχουν προορισμό το ανεξερεύνητο !

Για οποιαδήποτε πρόταση συνεργασίας
επικοινωνήστε μαζί μας.